FILMY Z KOLEKCJI LUDZIE BOGA

FILMY Z KOLEKCJI LUDZIE BOGA

Największa w Polsce. Kolekcja Ludzie Boga, ponad 120 tomów. Książki z filmami religijnymi, nieoceniony materiał ewangelizacyjny, katechetyczny.